Tầm nhìn

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC TIN CẬY 

Điện Cơ TECO Việt Nam hướng đến việc trở thành nhà tư vấn và cung cấp dịch vụ Online Marketing hiệu quả không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Hơn nữa, Điện Cơ TECO Việt Nam mong muôn trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp và khách hàng có thể kết nối gần với nhau hơn.

Sứ mệnh

TIÊN PHONG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC 

Điện Cơ TECO Việt Nam mang lại cho khách hàng dịch vụ tư vấn và giải pháp tốt nhất về cung cấp dịch vụ xe nâng. Là một nhà cung cấp dịch vụ full-service, Điện Cơ TECO Việt Nam mong muốn sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ xe nâng ra thị trường giúp gia tăng lòng tin của khách hàng và giúp cho doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận.

giÁ TRỊ CỐT LÕI

LÀ ĐIỀU ĐẦU TIÊN QUYẾT ĐỊNH ĐỂ HÌNH THÀNH
MỘT DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

  Điện Cơ TECO Việt Nam luôn luôn quan tâm việc xây dựng và duy trì những giá trị cốt lõi tốt giúp doanh nghiệp thu hút được nhân tài, nâng cao đội ngũ nhân viên và tạo ra một môi trường làm việc tích cực, đồng thời giúp doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và tạo ra giá trị cho xã hội.

Trung Thực – Tôn Trọng

Doanh nghiệp cam kết đối với khách hàng và đối tác rằng sẽ luôn trung thực trong mọi giao dịch.

Đề cao việc tôn trọng nhân viên, khách hàng và đối tác, đồng thời đối xử công bằng với mọi người.

Sáng Tạo – Trách Nhiệm

 Doanh nghiệp khuyến khích nhân viên tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và đổi mới để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

Cam kết đóng góp cho cộng đồng và xã hội, đồng thời chấp nhận trách nhiệm về môi trường và bảo vệ tài nguyên.

Đổi Mới – Chất Lượng

Doanh nghiệp khuyến khích nhân viên nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới, đồng thời đầu tư vào công nghệ và trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

định hướng chiến lược

Chính sách chất lượng

 • Luôn đảm bảo tính bảo mật và quyền sở hữu của khách hàng về các thông tin có liên quan hoặc ảnh hưởng đến khách hàng, ngoại trừ trường hợp theo những yêu cầu đặc biệt mà pháp luật nước Việt Nam quy định. Công khai thông tin thích hợp, kịp thời về đánh giá và quá trình chứng nhận.

 • Không tạo ra bất kì sức ép nào về mặt chính trị, tổ chức, tài chính có thể gây ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động đánh giá, chứng nhận và các kết quả kiểm nghiệm.
 • Tạo điều kiện tốt nhất về môi trường và tiện nghi làm việc cho các phòng, bộ phận và nhân viên Trung tâm hoạt động.
 • Luôn cải tiến mọi hoạt động để chất lượng đánh giá, chứng nhận, kiểm nghiệm, giám định ngày càng tốt hơn.
 • Chính sách chất lượng này được phổ biến cho toàn thể CB, CNV của Trung tâm đảm bảo mọi nhân viên thông hiểu và tuân thủ trong hoạt động thực tế.
Hotline: 097 752 1380 Email: nguyenhungteco@gmail.com

Tầm nhìn

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC TIN CẬY 

Điện Cơ TECO Việt Nam hướng đến việc trở thành nhà tư vấn và cung cấp dịch vụ Online Marketing hiệu quả không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Hơn nữa, Điện Cơ TECO Việt Nam mong muôn trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp và khách hàng có thể kết nối gần với nhau hơn.

Sứ mệnh

TIÊN PHONG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC

Điện Cơ TECO Việt Nam mang lại cho khách hàng dịch vụ tư vấn và giải pháp tốt nhất về cung cấp dịch vụ xe nâng. Là một nhà cung cấp dịch vụ full-service, Điện Cơ TECO Việt Nam mong muốn sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ xe nâng ra thị trường giúp gia tăng lòng tin của khách hàng và giúp cho doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận.

giÁ TRỊ CỐT LÕI

LÀ ĐIỀU ĐẦU TIÊN QUYẾT ĐỊNH ĐỂ HÌNH THÀNH
MỘT DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

Điện Cơ TECO Việt Nam mang lại cho khách hàng dịch vụ tư vấn và giải pháp tốt nhất về cung cấp dịch vụ xe nâng. Là một nhà cung cấp dịch vụ full-service, Điện Cơ TECO Việt Nam mong muốn sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ xe nâng ra thị trường giúp gia tăng lòng tin của khách hàng và giúp cho doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận.

Trung Thực – Tôn Trọng

Doanh nghiệp cam kết đối với khách hàng và đối tác rằng sẽ luôn trung thực trong mọi giao dịch.

Đề cao việc tôn trọng nhân viên, khách hàng và đối tác, đồng thời đối xử công bằng với mọi người.

Sáng Tạo – Trách Nhiệm

 Doanh nghiệp khuyến khích nhân viên tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và đổi mới để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

Cam kết đóng góp cho cộng đồng và xã hội, đồng thời chấp nhận trách nhiệm về môi trường và bảo vệ tài nguyên.

Đổi Mới – Chất Lượng

Doanh nghiệp khuyến khích nhân viên nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới, đồng thời đầu tư vào công nghệ và trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

định hướng chiến lược

Chính sách chất lượng

 • Luôn đảm bảo tính bảo mật và quyền sở hữu của khách hàng về các thông tin có liên quan hoặc ảnh hưởng đến khách hàng, ngoại trừ trường hợp theo những yêu cầu đặc biệt mà pháp luật nước Việt Nam quy định. Công khai thông tin thích hợp, kịp thời về đánh giá và quá trình chứng nhận.

 • Không tạo ra bất kì sức ép nào về mặt chính trị, tổ chức, tài chính có thể gây ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động đánh giá, chứng nhận và các kết quả kiểm nghiệm.
 • Tạo điều kiện tốt nhất về môi trường và tiện nghi làm việc cho các phòng, bộ phận và nhân viên Trung tâm hoạt động.
 • Luôn cải tiến mọi hoạt động để chất lượng đánh giá, chứng nhận, kiểm nghiệm, giám định ngày càng tốt hơn.
 • Chính sách chất lượng này được phổ biến cho toàn thể CB, CNV của Trung tâm đảm bảo mọi nhân viên thông hiểu và tuân thủ trong hoạt động thực tế.

Tầm nhìn

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC TIN CẬY 

Điện Cơ TECO Việt Nam hướng đến việc trở thành nhà tư vấn và cung cấp dịch vụ Online Marketing hiệu quả không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Hơn nữa, Điện Cơ TECO Việt Nam mong muôn trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp và khách hàng có thể kết nối gần với nhau hơn.

Sứ mệnh

TIÊN PHONG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC 

Điện Cơ TECO Việt Nam mang lại cho khách hàng dịch vụ tư vấn và giải pháp tốt nhất về cung cấp dịch vụ xe nâng. Là một nhà cung cấp dịch vụ full-service, Điện Cơ TECO Việt Nam mong muốn sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ xe nâng ra thị trường giúp gia tăng lòng tin của khách hàng và giúp cho doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận.

giÁ TRỊ CỐT LÕI

LÀ ĐIỀU ĐẦU TIÊN QUYẾT ĐỊNH ĐỂ HÌNH THÀNH
MỘT DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

  Điện Cơ TECO Việt Nam luôn luôn quan tâm việc xây dựng và duy trì những giá trị cốt lõi tốt giúp doanh nghiệp thu hút được nhân tài, nâng cao đội ngũ nhân viên và tạo ra một môi trường làm việc tích cực, đồng thời giúp doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và tạo ra giá trị cho xã hội.

Trung Thực – Tôn Trọng

Doanh nghiệp cam kết đối với khách hàng và đối tác rằng sẽ luôn trung thực trong mọi giao dịch.

Đề cao việc tôn trọng nhân viên, khách hàng và đối tác, đồng thời đối xử công bằng với mọi người.

Sáng Tạo – Trách Nhiệm

 Doanh nghiệp khuyến khích nhân viên tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và đổi mới để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

Cam kết đóng góp cho cộng đồng và xã hội, đồng thời chấp nhận trách nhiệm về môi trường và bảo vệ tài nguyên.

Đổi Mới – Chất Lượng

Doanh nghiệp khuyến khích nhân viên nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới, đồng thời đầu tư vào công nghệ và trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

định hướng chiến lược

Chính sách chất lượng

 • Luôn đảm bảo tính bảo mật và quyền sở hữu của khách hàng về các thông tin có liên quan hoặc ảnh hưởng đến khách hàng, ngoại trừ trường hợp theo những yêu cầu đặc biệt mà pháp luật nước Việt Nam quy định. Công khai thông tin thích hợp, kịp thời về đánh giá và quá trình chứng nhận.

 • Không tạo ra bất kì sức ép nào về mặt chính trị, tổ chức, tài chính có thể gây ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động đánh giá, chứng nhận và các kết quả kiểm nghiệm.
 • Tạo điều kiện tốt nhất về môi trường và tiện nghi làm việc cho các phòng, bộ phận và nhân viên Trung tâm hoạt động.
 • Luôn cải tiến mọi hoạt động để chất lượng đánh giá, chứng nhận, kiểm nghiệm, giám định ngày càng tốt hơn.
 • Chính sách chất lượng này được phổ biến cho toàn thể CB, CNV của Trung tâm đảm bảo mọi nhân viên thông hiểu và tuân thủ trong hoạt động thực tế.