danh mục sản phẩm

Motor TECO 3Pha
Hiệu Xuất IE1 
Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế 
Giá: Liên Hệ
Motor TECO 3Pha Hiệu Xuất IE2 
Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế 
Giá: Liên Hệ
Motor TECO 3Pha
Hiệu Xuất IE3
Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế 
Giá: Liên Hệ
Motor Mặt Bích TECO
Chân Đế 

Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Mặt Bích
Giá: Liên Hệ
Motor Biến Tần TECO
3Pha – Chân Đế

Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân đế
Giá: Liên Hệ
Motor Giảm Tốc TECO
Kiểu Lắp
Chân Đế 
Công suất 1HP – 75HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế
Giá: Liên Hệ
Motor Giảm Tốc Cốt Âm TECO
Kiểu Lắp
Chân Đế 
Công suất 1HP – 75HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế
Giá: Liên Hệ
Motor Giảm tốc Mặt Bích
TECO
Công suất 1HP – 75HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Mặt Bích
Giá: Liên Hệ
Motor Bơm
Trục Đứng TECO
Power: 0.37-90KW
Outlet: 25mm-300mm
Head: 9m-130m
Capatity: 2m³/h-864m³/h
Material: FC200, SCS13
Giá: Liên Hệ
Motor Bơm Ly Tâm
Đầu Rời TECO
Power: 0.55-250kW
Outlet: 32mm-250mm
Head: 4m-133m
Capatity: 7.5m³/h-1200m³/h
Material: FC200
Giá: Liên Hệ
Motor Bơm Ly Tâm
Đầu Liền TECO
Power: 0.37kW-90kW
Outlet: 25mm-300mm
Head: 7m-132m
Capacity: 2m³/h-864m³/h
Material: FC200, SCS13, SCS14
Giá: Liên Hệ

Biến Tần TECO F510 

Với khả năng tự động điều chỉnh chính xác các thông số động cơ, người dùng nâng cao hiệu quả của hệ thống hoàn chỉnh một cách hiệu quả.
Giá: Liên Hệ

Biến Tần TECO E510 
Bộ xử lý 32 bit với điều khiển vector không cảm biến mới nhất và chức năng điều chế PWM mềm. Tần số sóng mang tự động và điều khiển quạt thông minh.
Giá: Liên Hệ

Biến Tần TECO A510 
Có thể hỗ trợ nhiều ngành công nghiệp như thang máy, cần cẩu và máy nén Hỗ trợ tự động điều chỉnh Điện trở quay, tĩnh và stato nâng cao Chế độ tự động điều .
Giá: Liên Hệ

Tư vấn bảo trì , sữa chữa các loại thiết bị điện

+ Sữa chữa các loại động cơ điện 3 pha 

+ Sữa chữa các loại động cơ điện 1 pha 

+ Sữa chữa các loại máy bơm nước  3 pha , 1pha

+ Sữa chữa các loại Máy bơm chìm, máy bơm hoả tiển

 + Sữa chữa các loại máy bơm hoá chất 

+ Sữa chữa các loại hộp số bánh vít ,trục vít 

+ Sữa chữa các loại giảm tốc 

xem chi tiết

danh mục sản phẩm

Motor TECO 3Pha
Hiệu Xuất IE1 
Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế 
Giá: Liên Hệ
Motor TECO 3Pha Hiệu Xuất IE2 
Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế 
Giá: Liên Hệ
Motor TECO 3Pha
Hiệu Xuất IE3
Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế 
Giá: Liên Hệ
Motor Mặt Bích TECO
Chân Đế 

Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Mặt Bích
Giá: Liên Hệ
Motor Biến Tần TECO
3Pha – Chân Đế

Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân đế
Giá: Liên Hệ
Motor Giảm Tốc TECO
Kiểu Lắp
Chân Đế 
Công suất 1HP – 75HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế
Giá: Liên Hệ
Motor Giảm Tốc Cốt Âm TECO
Kiểu Lắp
Chân Đế 
Công suất 1HP – 75HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế
Giá: Liên Hệ
Motor Giảm tốc Mặt Bích
TECO
Công suất 1HP – 75HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Mặt Bích
Giá: Liên Hệ
Motor Bơm
Trục Đứng TECO
Power: 0.37-90KW
Outlet: 25mm-300mm
Head: 9m-130m
Capatity: 2m³/h-864m³/h
Material: FC200, SCS13
Giá: Liên Hệ
Motor Bơm Ly Tâm
Đầu Rời TECO
Power: 0.55-250kW
Outlet: 32mm-250mm
Head: 4m-133m
Capatity: 7.5m³/h-1200m³/h
Material: FC200
Giá: Liên Hệ
Motor Bơm Ly Tâm
Đầu Liền TECO
Power: 0.37kW-90kW
Outlet: 25mm-300mm
Head: 7m-132m
Capacity: 2m³/h-864m³/h
Material: FC200, SCS13, SCS14
Giá: Liên Hệ

Biến Tần TECO F510 

Với khả năng tự động điều chỉnh chính xác các thông số động cơ, người dùng nâng cao hiệu quả của hệ thống hoàn chỉnh một cách hiệu quả.
Giá: Liên Hệ

Biến Tần TECO E510 
Bộ xử lý 32 bit với điều khiển vector không cảm biến mới nhất và chức năng điều chế PWM mềm. Tần số sóng mang tự động và điều khiển quạt thông minh.
Giá: Liên Hệ

Biến Tần TECO A510 
Có thể hỗ trợ nhiều ngành công nghiệp như thang máy, cần cẩu và máy nén Hỗ trợ tự động điều chỉnh Điện trở quay, tĩnh và stato nâng cao Chế độ tự động điều .
Giá: Liên Hệ

Tư vấn bảo trì , sữa chữa các loại thiết bị điện

+ Sữa chữa các loại động cơ điện 3 pha 

+ Sữa chữa các loại động cơ điện 1 pha 

+ Sữa chữa các loại máy bơm nước  3 pha , 1pha

+ Sữa chữa các loại Máy bơm chìm, máy bơm hoả tiển

 + Sữa chữa các loại máy bơm hoá chất 

+ Sữa chữa các loại hộp số bánh vít ,trục vít 

+ Sữa chữa các loại giảm tốc 

xem chi tiết

danh mục sản phẩm

Motor TECO 3Pha
Hiệu Xuất IE1 
Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế 
Giá: Liên Hệ
Motor TECO 3Pha Hiệu Xuất IE2 
Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế 
Giá: Liên Hệ
Motor TECO 3Pha
Hiệu Xuất IE3
Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế 
Giá: Liên Hệ
Motor Mặt Bích TECO
Chân Đế 

Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Mặt Bích
Giá: Liên Hệ
Motor Biến Tần TECO
3Pha – Chân Đế

Công suất 1HP – 1000HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân đế
Giá: Liên Hệ
Motor Giảm Tốc TECO
Kiểu Lắp
Chân Đế 
Công suất 1HP – 75HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế
Giá: Liên Hệ
Motor Giảm Tốc Cốt Âm TECO Kiểu Lắp Chân Đế 
Công suất 1HP – 75HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Chân Đế
Giá: Liên Hệ
Motor Giảm tốc Mặt Bích TECO
Công suất 1HP – 75HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ – IP: 55
Kiểu Lắp: Mặt Bích
Giá: Liên Hệ
Motor Bơm
Trục Đứng TECO
Power: 0.37-90KW
Outlet: 25mm-300mm
Head: 9m-130m
Capatity: 2m³/h-864m³/h
Material: FC200, SCS13
Giá: Liên Hệ
Motor Bơm Ly Tâm
Đầu Rời TECO
Power: 0.55-250kW
Outlet: 32mm-250mm
Head: 4m-133m
Capatity: 7.5m³/h-1200m³/h
Material: FC200
Giá: Liên Hệ
Motor Bơm Ly Tâm
Đầu Liền TECO
Power: 0.37kW-90kW
Outlet: 25mm-300mm
Head: 7m-132m
Capacity: 2m³/h-864m³/h
Material: FC200, SCS13, SCS14
Giá: Liên Hệ

Biến Tần TECO F510 

Với khả năng tự động điều chỉnh chính xác các thông số động cơ, người dùng nâng cao hiệu quả của hệ thống hoàn chỉnh một cách hiệu quả.
Giá: Liên Hệ

Biến Tần TECO E510 
Bộ xử lý 32 bit với điều khiển vector không cảm biến mới nhất và chức năng điều chế PWM mềm. Tần số sóng mang tự động và điều khiển quạt thông minh.
Giá: Liên Hệ

Biến Tần TECO A510 
Có thể hỗ trợ nhiều ngành công nghiệp như thang máy, cần cẩu và máy nén Hỗ trợ tự động điều chỉnh Điện trở quay, tĩnh và stato nâng cao Chế độ tự động điều .
Giá: Liên Hệ

Tư vấn bảo trì , sữa chữa các loại thiết bị điện

+ Sữa chữa các loại động cơ điện 3 pha 

+ Sữa chữa các loại động cơ điện 1 pha 

+ Sữa chữa các loại máy bơm nước  3 pha , 1pha

+ Sữa chữa các loại Máy bơm chìm, máy bơm hoả tiển

 + Sữa chữa các loại máy bơm hoá chất 

+ Sữa chữa các loại hộp số bánh vít ,trục vít 

+ Sữa chữa các loại giảm tốc 

xem chi tiết